Jenny Muller

5 Dec 2018 | Alex Meintjes

My seun het in die laerskool probleme begin toon met sy lees. Ons het gesien hy lees sonder begrip en dit het sy leerwerk benadeel. Ons kon hom egter nog ondersteun en help, maar in die hoërskool was die werk net te veel en kon ons hom nie meer help nie.
By LeesPlus is sy begrip verbeter en het hy geleer hoe om sy skoolwerk reg op te som. Sy selfvertroue het daarmee saam drasties verbeter en hy kan nou op sy eie sy skoolwerk opsom en leer.
Deur LeesPlus het ons ook by ‘n skoolsielkundige uitgekom en is hy gediagnoseer met ‘n leerhindernis en taalontwikkelingsagterstand. Hy kry nou eksta tyd om ‘n vraestel
te beantwoord en sal ook amanuense ontvang indien verlang. As ouer het LeesPlus vir my ‘n wêreld oopgemaak oor dit wat vir ons kinders met leerhindernisse gedoen kan word.
Duisend dankies!

More articles