Corma Mars Worcester Oos

5 Dec 2018 | Alex Meintjes

LeesPlus vorm ‘n integrale deel van ons Huistaalontwikkelingsplan (LitNum) by Worcester-Oos. Omdat begripslees so belangrik is en ‘n vaardigheid is wat leerders met vrug vorentoe kan gebruik in hul studiemetodes, is LeesPlus die leesprogram wat addisioneel gevolg word in WO se GR 3 klasse. Die baie interessante onderwerpe prikkel die kind se nuuskierigheid en omdat daar altyd ‘n antwoord is waarna hulle moet gaan soek, lees hulle die teks sonder dat hul agterkom hul “lees” eintlik. Elke liewe kind pak die leeswerk en die skryfwerk daaraan verbonde met ywer aan en word ter selfdertyd aangemoedig om die korrekte taalgebruik, spelling toe te pas. Hulle leer om die belangrike feite uit ‘n leesstuk te haal, vrae daaroor te formuleer en dan antwoorde vir die vrae te verskaf. Wat ‘n puik inleiding tot studiemetodes is dit nie! Taalontwikkeling, lees met begrip en die korrekte skryfwyse word gelyk ontwikkel. Geheeltaalontwikkeling deur kundige persone.

More articles