Liewe Sumari

Dankie dat jy vir my help! Vandat ek by jou is het ek beter met my werk geraak. Elke dag! Mamma en Pappa is baie trots op my dat ek kan opsom, leer, huiswerk en meer fokus op my werk. En dat mamma my nie meer hoef te help nie. Mamma huil altyd as sy my sien so goed doen in my toetse en werk. Ek voel so slim vandat ek by jou is! Ek gaan nog harder werk hierdie jaar.

Met baie liefde: Daniella

Ek wens daar was LeesPlus toe ek op skool was. Dink net hoeveel slimmer sou ek wees en met watter blink rapporte ek by die huis sou aankom.

Elkeen van my drie kinders het in Graad 3 vir die eerste keer die voorreg gehad om die LeesPlus Tannie, Elmarie Stofberg ontmoet. Sy het hulle geleer om met begrip te lees en hulle nuuskierigheid en leeslus geprikkel met allerlei interessante leesstukke. Wie sal ooit die gifpylpadda kan vergeet?

Teen Graad 4 was ons (ek inkluis) reg vir die studiekursus. Elmarie het elkeen se sterk en swak “leer”-punte identifiseer en sonder dat enigeen besef het wat sy doen, vir hulle dit maklik gemaak om te leer. Sy het hulle gewys hoe om ’n opsomming te maak, hoe om ’n brein-kaart te teken en hoe om te sien wat is belangrik. Kortom, sy het hulle geleer leer.

Vandag teken een van my kinders kleurvolle prente op groot velle papier, die ander een leer met musiek in haar ore, nog een sit styf onder sy ma se blad wanneer hy leer. Elke kind is uniek en Elmarie weet hoe om die beste uit elkeen te haal.

My kinders kom met die mooiste rapporte huis toe. Soos die Engelsman sê: “The proof is in the pudding.” My nagereg is baie soet, danksy Elmarie.

Ai, man – ek kan eintlik nie regtig in woorde sê wat jy vir my kinders beteken het nie. Ek wens eintlik ek het nog ’n laaste enetjie gehad om na jou toe te stuur!

Ek praat op ’n daaglikse basis van jou. My sinne begin gewoonlik so: “Onthou jy wat Tannie Elmarie jou geleer het? Sy het mos gesê jy moet sus of so maak.

Vir ouers soos ek wat meer as gereeld effens verlore voel as dit kom by skoolsake, was en is LeesPlus steeds soos n reddingsgordel in woeste waters. Ek onthou die absolute openbaring en verligting wat ek ervaar het die dag toe Elmarie met my ons seun se leerstyle bespreek het. Vir die eerste keer het ek gevoel ek kan my kind help met sy studies. Ek het verstaan wie hy is en hoe hy verkies om te leer. Ek het ook geweet wat van my verwag word. Elke jaar, soos ons aanbeweeg deur die grade, kan ek keer op keer sien hoe beide my kinders kan toepas wat hulle geleer het. LeesPlus bou aan hulle selfvertroue en onafhanklike studie met al groter massas werk. Ek kan waarlik sê dat dit n belegging in my kinders se toekoms was en steeds is.

My seuns is vanjaar in onderskeidelik graad 8 en 11. Hulle het albei in graad 3 en 4 LeesPlus gedoen. Die waarde daarvan dat hulle geleer het om met begrip te lees en om die feite in groot leeesstukke te kan identifiseer, sien ek vandag, as ek kyk na die groot volumes werk wat hulle moet opsom en leer. Ook die leerstyle en studiemetodes wat hulle behandel het, het daardie tyd baie gehelp toe hulle moes begin leer om te leer, en vandag nog is veral die breinkaarte iets wat hulle baie help om die groot volume werk, te orden en te kan memoriseer. Baie dankie Tannie Elmarie!

Hi Elmarie wil jou maar net laat weet dat sover die punte wat ek gekry het van die toetsreeks het mnr baie mooi gedoen.

Het wel baie aanmoediging gekos en ek het met als gehelp en als opgesê en dan sê hy weer en dan som ons op en vir hom soos vir wiskunde vraestel uigewerk.

Ek moes ok met die SW “handjietennis” speel, want toe is die man se moed in sy skoene. Maar so het hy dit baas geraak.

Maar ons vat die stryd saam aan.

My seun het in die laerskool probleme begin toon met sy lees. Ons het gesien hy lees sonder begrip en dit het sy leerwerk benadeel. Ons kon hom egter nog ondersteun en help, maar in die hoërskool was die werk net te veel en kon ons hom nie meer help nie.
By LeesPlus is sy begrip verbeter en het hy geleer hoe om sy skoolwerk reg op te som. Sy selfvertroue het daarmee saam drasties verbeter en hy kan nou op sy eie sy skoolwerk opsom en leer.
Deur LeesPlus het ons ook by ‘n skoolsielkundige uitgekom en is hy gediagnoseer met ‘n leerhindernis en taalontwikkelingsagterstand. Hy kry nou eksta tyd om ‘n vraestel
te beantwoord en sal ook amanuense ontvang indien verlang. As ouer het LeesPlus vir my ‘n wêreld oopgemaak oor dit wat vir ons kinders met leerhindernisse gedoen kan word.
Duisend dankies!

LeesPlus vorm ‘n integrale deel van ons Huistaalontwikkelingsplan (LitNum) by Worcester-Oos. Omdat begripslees so belangrik is en ‘n vaardigheid is wat leerders met vrug vorentoe kan gebruik in hul studiemetodes, is LeesPlus die leesprogram wat addisioneel gevolg word in WO se GR 3 klasse. Die baie interessante onderwerpe prikkel die kind se nuuskierigheid en omdat daar altyd ‘n antwoord is waarna hulle moet gaan soek, lees hulle die teks sonder dat hul agterkom hul “lees” eintlik. Elke liewe kind pak die leeswerk en die skryfwerk daaraan verbonde met ywer aan en word ter selfdertyd aangemoedig om die korrekte taalgebruik, spelling toe te pas. Hulle leer om die belangrike feite uit ‘n leesstuk te haal, vrae daaroor te formuleer en dan antwoorde vir die vrae te verskaf. Wat ‘n puik inleiding tot studiemetodes is dit nie! Taalontwikkeling, lees met begrip en die korrekte skryfwyse word gelyk ontwikkel. Geheeltaalontwikkeling deur kundige persone.